วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ


อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ

อานิสงส์จากการสร้างกุศลกับพระธาตุ

---อานิสงส์ผลบุญที่ได้จากการกราบไหว้บูชาและสร้างกุศลกับพระธาตุนั้น เชื่อว่าแรงกล้านัก  หากปฏิบัติบูชาด้วยจิตใจศรัทธาบริสุทธิ์และหมั่นกราบไหว้บูชาตามกำลังความสามารถเมื่อมีโอกาส  อานุภาพและความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุจักดลให้บังเกิดสิริมงคลแก่ชีวิตสืบไป

---กราบไหว้บูชาพระธาตุด้วยธูป เทียน และเครื่องหอมต่าง ๆ ชีวิตจะสุขสงบ มีความเบิกบานสดชื่น มีความหอมทั้งกาย ทั้งเกียรติยศ มีความราบรื่น อุปสรรคลดลง ปัญญาและใจสว่าง

---กราบไหว้บูชาด้วยการสรงน้ำพระธาตุ  ชีวิตร่มเย็นเป็นสุข  จิตใจผ่องแผ้วไร้ทุกข์  สุขภาพดี  อายุมั่นขวัญยืน

---กราบไหว้บูชาและถวายทองคำเปลวปิดองค์พระธาตุ  จะประสบความสำเร็จรุ่งเรือง จิตใจสงบสุข ชีวิตรุ่งโรจน์สดใส  กายใจมีราศีผุดผ่อง

---กราบไหว้บูชาพระธาตุด้วยดอกไม้หอมหรือพวงมาลัยดอกไม้  จิตใจเบิกบานเป็นสุข ชีวิตมีความบริสุทธิ์ มีผู้คนชื่นชมทั่วไป

---กราบไหว้บูชาพระธาตุแล้วถวายเทียน ตะเกียง โคมไฟ  ชีวิตพ้นทุกข์และความมืดมน  มีความสว่างรุ่งเรือง หมดอุปสรรคหมดเคราะห์ ปัญญาและจิตใจสว่าง

---กราบไหว้บูชาพระธาตุด้วยการถวายผ้าเหลืองครององค์พระธาตุ  จะประสบความสุขความเจริญเสริมส่งบุญบารมีจิตสงบปัญญาบรรเจิด 

---กราบไหว้บูชาและร่วมบูรณะซ่อมแซมพระธาตุ  ชีวิตอุดมด้วยโภคทรัพย์ ลาภยศ สรรเสริญ มีเดช มีบุญบารมีสูงขึ้น อายุมั่นขวัญยืน  ปลอดโรคภัยและอันตราย

---กราบไหว้บูชาด้วยการถวายธงประดับองค์พระธาตุ จะมีความสุขความเจริญ  มีโชคลาภ มีสง่า  ราศีบรรเจิด

---กราบไหว้บูชาและเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุ  ชีวิตจะประสบความสุขความสำเร็จ  เสริมสิริมงคลแก่ตน จิตสะอาดสงบ และยังเป็นการสั่งสมบุญบารมี

---กราบไหว้และถวายอาหารบูชาพระธาตุ  จะมีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์  ไม่ขัดสน  จิตใจอิ่มเอิบ อายุมั่นขวัญยืน

---กราบไหว้บูชาและถวายกระจกสีประดับพระธาตุ จะเพิ่มพูนสง่าราศี  ชีวิตสว่างโชติช่วง  เป็นที่นับถือยกย่องของคนทั่วไป

---กราบไหว้บูชาและถวาย  ปูน  ทราย  อิฐ  หรือหิน  ชีวิตจะมีหลักมีฐานอันมั่นคง  มีความสมบูรณ์มั่งคั่งทั้งฐานะและจิตใจ

---กราบไหว้บูชาและถวายพระเครื่องบรรจุในองค์พระธาตุ ชีวิตราบรื่นหมดเคราะห์หมดอุปสรรคมีผู้ช่วยเหลือเกื้อกูล มีความรอดพ้นจากภยันตรายทั้งหลาย

 ---กราบไหว้บูชาและถวายแผ่นหินปูพื้นพระธาตุ  จะมีความมั่นคงในฐานะความเป็นอยู่  มีความสะดวกราบรื่น  มากด้วยบริวารแวดล้อม  จิตใจสงบมีสมาธิ  มีความยึดมั่นในหลักธรรม

---กราบไหว้บูชาและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองพระธาตุ  มีความรุ่งโรจน์สดใส  ไร้ทุกข์ภัยอันตราย  มีเดช  มีบุญบารมีสูง

---กราบไหว้บูชาและทำบุญสร้างพระธาตุ  ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ลำบากยากไร้ มีความสำเร็จสมปรารถนา อายุมั่นขวัญยืน บุญบารมีสูงขึ้น

---กราบไหว้บูชาและถวายพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในพระธาตุ จะมีความสำเร็จอย่างสูงในชีวิต  มีความสุขด้วยสิ่งที่ปรารถนาเสมอ มีบุญบารมีสูงขึ้น

---กราบไหว้บูชาและถวายทองคำ  ชีวิตมั่งคั่งสมบูรณ์

---กราบไหว้บูชาและถวายเงิน  จะมีความร่มเย็นเป็นสุข  จิตใจผุดผ่อง

---กราบไหว้บูชาและถวายอัญมณี  ชีวิตเจริญก้าวหน้า  มีโชคลาภ  มีชัยชนะ

---กราบไหว้บูชาและถวายบทสวดหรือเทปสวดมนต์บูชาพระธาตุ จะมีความสุขความเจริญ มีเกียรติยศ ชื่อเสียงงดงาม  มีจิตใจงาม  มีเสียงไพเราะ  มีสมาธิดี ชีวิตราบรื่น หมดเคราะห์

---กราบไหว้บูชาและถวายหนังสือสวดมนต์บูชาพระธาตุหรือแจกเป็นทานแก่ผู้บูชาพระธาตุ  ชีวิตมีความสุขความเจริญ  ใจสว่าง ปัญญาสว่าง และถือเป็นการสั่งสมบุญบารมี

---กราบไหว้บูชาและถวายภาชนะบรรจุพระธาตุในพระเจดีย์  จะมีความเป็นอยู่สุขสบาย  มียศศักดิ์  มีทรัพย์มีบริวารดีสืบไป

---กราบไหว้บูชาและถวายฉัตรยอดพระธาตุชีวิตเจริญรุ่งโรจน์  อุดมด้วยยศศักดิ์วาสนา เป็นที่เคารพของคนทั่วไป กายทิพย์สว่าง มีสง่าราศี  ปัญญาบรรเจิดเลิศล้ำ  เมื่อละสังขารแล้วได้ไปจุติในชาติภพใหม่ที่อยู่ในตระกูลสูง.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น